loading

CTKM tháng 11/2021

10/11/2021 | Khuyến mãi

Tìm hiểu thêm về MG HS: https://mgmotor.com.vn/san-pham/mg-hs/

Tìm hiểu thêm về NEW MG ZS SMART UP: https://mgmotor.com.vn/san-pham/new-mg-zs/

Cụ thể, các khách hàng mua sản phẩm MG HS và MG ZS từ ngày 01/11/2021 đến 30/11/2021 sẽ nhận được nhiêu ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau: